RODO

Szanowni Państwo!

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszło w życie z dniem 25.05.2018r jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Artystyczne „Lux Artis” Radosław Jaśnikowski, Henryków Lubański 370, 59-800 Lubań; NIP: 6131500568, Regon: 020649400.

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umów handlowych, zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do realizacji zawarcia umowy i postanowień w trakcie jej trwania.

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej Firmy. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, ustawy o działalności gospodarczej (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartych umów handlowych, usługowych, na podstawie obowiązującej litery prawa o działalności gospodarczej.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o obowiązujące krajowe przepisy prawa.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością gospodarczą – działalnością wydawniczą, działalnością handlową, działalnością związaną z promocją sztuki przez Wydawnictwo Artystyczne „Lux Artis”, Henryków Lubański 370, 59-800 Lubań; NIP: 6131500568, Regon: 020649400 jest warunkiem realizacji w/w zadań.

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

Kontakt

Tel.: +48 693 366 096

Email: radoslaw@galeriajasnikowski.pl

Email: kontakt@galeriajasnikowski.pl

Lokalizacja

Henryków Lubański 370, 59-800 Lubań

Sprawiamy, żeby piękno sztuki zapukało do Twych drzwi, weszło pięknie przyjęte i rozgościło się na lata na Twej ścianie.

Odkryj niezwykłe piękno!

Zapraszamy do zakupu naszego katalogu wystawy, który zabierze Cię w fascynującą podróż przez świat artystycznych arcydzieł. Odważ się wkroczyć w magiczny świat kolorów, kształtów i emocji!